SMISO Sør-Trøndelag - nettside

SMISO Sør-Trøndelag - nettside

"Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO) tilbyr hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer, og til å finne veien videre. Senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning for å benytte deres tilbud. Du kan være anonym ved kontakt med senteret. Deres tilbud er gratis og de ansatte og andre brukerne her har taushetsplikt".

http://smiso-st.no/