IL Trond - nettside

IL Trond - nettside

IL Trond, stiftet 1920, er en foreldredrevet bydelsklubb med nedslagsfelt Lerkendal, Singsaker, Rosenborg, Bakkaunet, Møllenberg, Buran. Klubben har omlag 450 aktive medlemmer. Hovedaktiviteten i Trond er fotball. For de yngste mellom 6 og 8 år tilbyr Trond allidrett. Gjennom allidretten rekrutterer vi nye barn til Trond hvert år fra Bispehaugen, Singsaker, Lilleby og This.

Klubbens verdier er ARTIG - INKLUDERENDE - UTVIKLENDE. Verdiene kan også uttrykkes på en annen måte: Målsetningen for Trond er å få flest mulig barn med i idretten og få de til å holde på lengst mulig. Idrettsglede og et varmt og godt sosialt miljø blir da nøkkelfaktorer.

http://iltrond.no/