Bispen Camping - områdekart

Bispen Camping - områdekart

Bispen camping i utkanten av kommunesenteret Bismo, har 70 fine oppstillingsplassar for campingvogner og bobilar. Campingplassen er idyllisk med grasmark mellom furuskogen. Teltplassar er det mange av! Bispen Camping har og oppstillingsplassar for bussgrupper.

Fortunaweb har lagt et områdekart over campingplassen. Et slikt områdekart kan for eksempel deles ut til gjestene, men det er også svært nyttig hvis det oppstår kritiske situasjoner og ambulanse og brannmanskap lettere skal finne frem inne på området.

http://www.skjak.no/bispen-camping

Flere eksempler på områdekart