Birkelund Camping - områdekart

Birkelund Camping - områdekart

Birkelund camping ligger i et kulturlandskap med lange tradisjoner innen jordbruk og seterdrift. Fremdeles finner du geitestøler langs Fv.50 og støler med salg og servering av tradisjonsrik seterkost.

Her finner du mer om denne flotte plassen: campingportalen.no/nb/campingplasser/buskerud-geilo/birkelund-camping

Fortunaweb har lagt et områdekart over campingplassen. Et slikt områdekart kan for eksempel deles ut til gjestene, men det er også svært nyttig hvis det oppstår kritiske situasjoner og ambulanse og brannmanskap lettere skal finne frem inne på området.

Flere eksempler på områdekart